Zámek Český Krumlov

26.06.2010 15:22

  Návštěvu tohoto jihočeského města nesmíte určitě vynechat.

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V roce 1963 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zámek nabízí několik prohlídkových tras, zámecké zahrady nabízejí místo k odpočinku a návštěvě známeho otáčivého hlediště.

 

Zpět